Güvenlik


PHP curl fonksiyonu

<?php
function sms_gonder($Url,$Deger){
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $Url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1) ;
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $Deger);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
$Cikti = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $Cikti;
}    
?>

Apileri çalıştırma metodları

  <?php 
$numaralar = '5552221133,5552223311'; //Telefon numaralini buraya giriniz virgul (,) ile istediginiz kadar
$mesaj = 'Mesaj metniniz'; //Mesaj metninizi buraya giriniz turcek karakter olmadan 
$baslik = 'T-LEFON'; //Baslik isminiz (En fazla 11 Karakter turkce karakter olmadan) 
$veriler = array(
'islem' =>'1', //islem numarasi
'user' =>'555200xxxx', //Kullanici kodunuz
'pass' =>'sifreniz', //Kullanici sifreniz
//'raporId' =>'raporIdniz', //Rapor Idsi Yalnızca 4 numaralı api için kullanınız
'mesaj'=> $mesaj, //Mesaj metninin tutuldugu degiskenin adi
'numaralar' => $numaralar, //Numaralin tutuldugu degiskenin adi
'baslik' => $baslik, //Baslik isminizin tutuldugu degiskenin adi
); 
$ozel_mesaj = sms_gonder("http://www.t-lefon.com/api-center/",$veriler);
echo $ozel_mesaj; //Geriye benzersiz olan gonderim raporunuzun idsini verir
//Bu id ile rapor sorgulamasıda yapabilirsiniz.
?>
İşlem numarasını 1,2 ve 3 yaparak istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.